Các dân tộc ở Hà Giang

Trên địa bàn tỉnh Hà Giang có 23 dân tộc sinh sống, trong đó đông nhất là dân tộc Mông, sau đó là dân tộc Tày và dân tộc Dao (dân tộc Kinh đứng thứ 4).

dân tộc dao ở hà giang

Dân tộc Dao ở Hà Giang

Có những dân tộc ít người chỉ ở Hà Giang mới có hoặc có nhiều hơn các tỉnh khác như Pà Thẻn, Lô Lô, La Chí, Pu Péo, Bố Y, Phù Lá...

Dân tộc Hmong ở Hà Giang

Mỗi dân tộc ở Hà Giang đều có một nền Văn hoá dân gian riêng biệt, độc đáo mang đậm nét văn hoá vùng Đông Bắc.