Phí tham quan

Cột cờ Lũng Cú

  • Người lớn: 20.000đ

  • Trẻ em: 10.000đ (6 - 16 tuổi)

Nhà Vua Mèo (Dinh thự họ Vương)

  • Người lớn: 20.000đ

  • Trẻ em: 10.000đ (6 - 16 tuổi)

Động Lùng Khuý

  • Người lớn: 20.000đ

  • Trẻ em: 10.000đ (6 - 16 tuổi)

Bãi đá cổ Nấm Dẩn

  • Người lớn: 10.000đ

  • Trẻ em: 5.000đ (6 - 16 tuổi)

Thác Tiên - Đèo Gió

  • Người lớn: 10.000đ

  • Trẻ em: 5.000đ (6 - 16 tuổi)