Ha Giang Quang Binh

Quang Binh Ha Giang, Quang Binh district, Ha Giang Quang Binh, Quang Binh Vietnam, Quang Binh homestay, trekking Quang Binh Ha Giang, hiking Ha Giang Quang Binh, travel to Quang Binh, Ha Giang trip from Hanoi.

Quang Binh is a district of Ha Giang Province in the Northeast region of Vietnam. The Quang Binh district covers an area of 774 km². The district capital is Yen Binh.

The other communes of the district Quang Binh include Xuan Minh, Tien Nguyen, Tan Nam, Ban Ria, Yen Thanh, Tan Trinh, Tan Bac, Bang Lang, Yen Ha, Huong Son, Xuan Giang, Na Khuong, Tien Yen, Vi Thuong.